Skip to main content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä Tähtipöly Oy:n hallinnoimilla sivustoilla:
Pieneläinten hautaustoimisto Tähtipöly Oy ja
Tähtipöly Shop.

Tähtipölyn -sivustojen tarkoituksena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa: Palveluista, tuotteista ja toimintatavoista, jotka liittyvät pääasiassa lemmikkieläimen viimeisen matkan järjestelyihin.
Mutta myös tukien lemmikkieläimen omistajan hyvinvointia.
Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti verkkosivuilta kotisivulla, blogissa, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse.
Tähtipöly Shop verkkokaupassa tarjotaan tuotteita ostettavaksi. Myös maksullista luennointia tarjotaan tähtipölyn -sivustossa.
Rekisterin jäsenille tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti.
Jäsen hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointimateriaalia. Sähköpostilistalle liittyneet voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen saapuneen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain.
Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Rekisterinpitäjä
Pieneläinten hautaustoimisto Tähtipöly Oy (Y-tunnus 2836435-9)
Tähtipöly Shop
Raastuvankatu 47, 65100 Vaasa

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Lenita Kaivonen
Puhelin 050 443 2280
Sähköposti: lenita@tahtipoly.fi

Rekisterin nimi
Tähtipöly Oy -sivuston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen asiakkaille ja jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Muulloin ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan vuoksi. Palvelujen toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelupakettien toimeksiantojen mukaan myös yhteistyökumppaneille, kuten elänlääkäri/-klinikat. Samoin toimeksiantojen mukaan kaupungit/kunnat hautauspalvelupaketteja toteuttaessa.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Tähtipöly noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Yksityisyys ja tietosuoja
Tähtipölyn -sivustojen asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.
Lukuunottamatta tilannetta ks. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus yllä.
Millään Tähtipölyn-sivustoista ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisteröityjen ryhmät
a) Henkilö on tilannut ilmaista aineistoa Tähtipöly -sivustolta ja samalla yrityksen ilmaisen uutiskirjeen tai
b) Henkilö on ostanut palvelupaketin tai tuotteen Tähtipöly-kivijalka toimipaikasta tai
c) Henkilö on ostanut/tilannut Tähtipöly Shop -verkkokaupasta tuotteen tai
d) Henkilö on tilannut Tähtipöly -uutiskirjeen asiakastapahtumassa tai liittyessään Tähtipöly- Iloa ja surua lemmikin kanssa Facebook -ryhmään.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Palvelupakettiasiakkailta henkilötunnus, mahdollisten perintä-toimeksiantojen toteuttamiseksi.

Tietolähteet
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Tähtipöly-yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tähtipöly -yrityksen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.
Tähtipöly on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.
Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Virpi Jumisko, ks. yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Tähtipöly oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.
Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Paikka kaikelle -yrityksen postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia.
Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Virpi Jumisko, ks. yhteystiedot yllä.